Arrangementer og aktiviteter

 

Center for Digital Velfærd gennemfører løbende interne seminarer, akademiske konferencer, ad hoc læsegrupper og samarbejder om fondsansøgninger.
I tillæg til CDV’s faste (interne) forskningsaktiviteter arrangerer centeret også en række arrangementer med ekstern deltagelse.